*** Computerwetenschappen - K.U.Leuven ***

museum: verhuis 2de verdieping

Status: publiek -- Laatste wijziging: 25 mei 2015

Voorbereiding verhuis naar de 2de verdieping (9 juli 2004)

De pioniers

De "echte" verhuis

The "finishing touch" alhoewel "finishing"?

De echte "finishing touch"

De inhuldiging


K.U.Leuven - Computerwetenschappen
Copyright ©2015, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Computerwetenschappen
Reacties naar: conservator
URL van deze pagina: http://museum.cs.kuleuven.be/misc/verhuis-2de/index.html
Click here to print this page: Click here to print this page